20. září - Mistrovství ČR v orbě v Mašovicích u Znojma

Již 41. ročník Mistrovství ČR v orbě, koná se pod záštitou ministra zemědělství, hejtmana Jihomoravského kraje a starosty města Znojma

V sobotu 20. září se od 10 hodin uskuteční Mistrovství ČR v orbě. Soutěžit se bude v orbě koňmi, historickou technikou a víceradličnými pluhy. Během této akce bude výstava a prezentace zemědělské techniky


Zpět