6. září - Obnovení kapličky v Ratišovicích

V sobotu 6. září bude při příležitosti obnovení kapličky v 15 hodin sloužena slavná mše svatá, která bude obětována za živé a zemřelé rodáky z Ratišovic.


Zpět