Zatím žádného výrazného politika z našeho okresu nevidím, říká Jiří Němec

Zdroj: Znojemsko

Do letošních senátních voleb za Znojemsko kandiduje Jiří Němec z KDU-ČSL, radní Jihomoravského kraje a místostarosta obce Přeskače, stejně tak soukromý zemědělec, který se o své hospodářství stará se svojí ženou a pěti syny.


Pane místostarosto, v Senátu se budete muset spoléhat jen sám na sebe. Nemůžete očekávat rodinnou pomocnou ruku. Nebude vám farmaření chybět?

Práce v zemědělství musí člověka bavit. Po těch letech, co jsem v zemědělství pracoval a po tom úsilí, které jsem věnoval vybudování farmy, se nedá jen tak skončit. Jsem rád, že synové jsou již natolik velcí, že většinu prací zvládnou sami. Mně umožňuje práce v zemědělství vyčistit si hlavu, přijít na jiné myšlenky. Navíc díky práci v zemědělství mám pořád kontakt s realitou. Cítím se také svobodnější v rozhodování, protože se mám kam vrátit, nemusím dělat kompromisy za každou cenu, jen abych se udržel v politice.

V čem vidíte největší problém Znojemska?

Ve vysoké míře nezaměstnanosti. Svoje aktivity proto zaměřím na zajištění a na vznik nových pracovních míst v regionu. Značný potenciál vidím ve zřízení živnostenských inkubátorů. Velký strategický investor se hledá těžko. Je však možné jít cestou podpory drobných živnostníků. Začínající podnikatelé by měli mít možnost pronajmout si za symbolický nájem výrobní prostory a po určité době je pak odkoupit.

Zkušenosti z politiky máte poměrně velké. Už v roce 1994 jste byl zvolen zastupitelem v Tavíkovicích, později zastupitelem Přeskačí, kde v současnosti fungujete jako místostarosta. Jste radním Jihomoravského kraje, starostou Jednoty Orel Přeskače. Uvážím-li, že dnes podnikat v zemědělství není žádná legrace, musím se zeptat: A to si ještě ke všemu troufnete do Senátu?

Jsem člověk, který je zvyklý pracovat. Když do něčeho jdu, dělám to naplno. Ovšem pokud si člověk nabere moc věcí, nedá se stihnout všechno. Již když jsem se stal radnim Jihomoravského kraje, musel jsem část svých aktivit omezit. Je samozřejmé, že bych se v případě zvolení do Senátu nemohl věnovat všem činnostem jako dosud. Domnívám se, že je nutné, aby do vrcholové politiky byli voleni lidé se zkušenostmi z komunální politiky, ale také se zkušenostmi běžného pracujícího nebo podnikatele. Pokud mám hájit potřeby normálních lidí, jsou tyto zkušenosti nenahradiltelné. Chápu politiku jako službu veřejnosti, takže jsem připraven pro to něco obětovat. Pro mě to není klišé. Nemám zapotřebí se na politice přiživovat. Jako každý občan i já mám své normální zaměstnání. Jsem soukromý zemědělec, který vlastní hospodářství, a tak vím, co všechno obnáší velké pracovní nasazení. Takže, abych odpověděl na vaši otázku: Ne, vstoupit na půdu Senátu se nebojím.

Ohlédnete-li se za znojemskými senátory, který byl podle vás nejlepší? Který nejvíce odpovídal vašim představám a proč?

Každý máme nějakou představu o tom, jak by měl senátor pracovat. Jedna část práce senátora se týká přijímání zákonů. V tomto ohledu záleží spíše na politickém postoji, na jakých zákonech kdo pracuje a pro které hlasuje. V tomto směru mi byl nejblíže Milan Špaček. Další práce senátora je méně vidět, o to je však důležitější. Senátor je jakýmsi vyslancem svého regionu v Praze. Má kontakty na vládu, na ministerstva a další úřady a tyto kontakty může pomoci zprostředkovat pro obce, firmy a další organizace ze svého regionu. Tato oblast práce senátora nebyla v uplynulém období dostatečně využívána a právě to chci změnit.

Máme za sebou skoro čtvrtstoletí budování demokracie u nás. Co se nám - podle vás - podařilo, a co se nám naopak nepodařilo?

My, co si pamatujeme dobu před 25 lety, a pokud se díváme na uplynulé období objektivně, musíme uznat, že se změnila k lepšímu spousta věcí. Je samozřejmé, že se také udělala řada chyb. Myšlení lidí po čtyřiceti letech deformování se nezmění ze dne na den. Máme tendenci to špatné z minulosti zapomínat a vzpomínat jen na to lepší. Naopak v současnosti hledáme spíše to negativní. Bude trvat zřejmě ještě jednu generaci, než dosáhneme úrovně ostatních vyspělých demokracií. Stejně jako ostatním i mně vadí nízká úroveň politické kultury, ke které přispívá chování některých politiků. Nezapomeňme však, že politiky si volíme sami. I my máme za jejich chování odpovědnost. Záleží jen na nás, koho si zvolíme příště.

A co se podařilo, nebo nepodařilo, vám ve vašem podnikání?

Říká se, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Jsem hrdý, že se mi z ničeho podařilo vybudovat prosperující hospodářství. Samozřejmě, že i já jsem se dopustil některých chyb. Hlavně v začátcích, kdy se soukromým hospodařením nebyly vůbec žádné zkušenosti. Důležité je umět se ze svých chyb poučit a neopakovat je. Každá zkušenost, když se správně vyhodnotí, je přínosná. Důležité také je neusnout na vavřínech a snažit se stále něco zlepšovat.

Co je těžší, zastávat funkci místostarosty, anebo řidit soukromé hospodářství?

Funkce neuvolněného místostarosty na malé obci, zvláště pokud si rozumí se starostou jako já, není až tak náročná. Rozdíl je v míře odpovědnosti a rozhodování. Ve vlastním hospodářství rozhoduji sám a za svá rozhodnutí také nesu plnou odpovědnost. Pokud se rozhodnu špatně, vidím to hned na hospodářském výsledku. V politice je to jiné. Rozhodnutí jsou často dílem kompromisů. Je potřeba k nim přistupovat s pokorou a velkou mírou odpovědnosti, protože jedno rozodnutí může ovlivnit vývoj společnosti i na desítky let.
Dokážou ještě v dnešní překotné době lidé na vesnici ocenit, co pro ně dělají místní funkcionáři na obci?
U nás na obci nejsme rozděleni podle politických názorů. Jde nám o to, aby naše obec vzkvétala. Co děláme, děláme pro sebe. Když je vidět, že zastupitelstvo pracuje pro rozvoj obce, dokážou to obyvatelé ocenit.

V současné době je ve Znojmě diskutována otázka referenda, které by mělo rozhodnout o budoucnosti hracích automatů. K čemu se jako podnikatel přikláníte vy? Zakázat automaty, anebo je povolit?

Hazard není podnikání jako každé jiné. Je to podnikání s lidským neštěstím. Herny s sebou přinášejí často zvýšenou kriminalitu ve svém okolí. Náklady společnosti na likvidaci negativních dopadů spojených s hazardem jsou vyšší než případný profit do veřejných rozpočtů. Žádnými penězi se nedají nahradit lidská neštěstí gamblerů a jejich rodin. Z těchto důvodů je nutné, aby byl hazard regulován.
Svého času byl velice populárním politikem, jenž byl respektován jako mistr geniálních kompromisů, Josef Lux. Jak na něho vzpomínáte?
Když vstupoval Josef Lux do politiky a když se ho po zvolení předsedou ČSL novináři ptali, co to pro něj znamená, odpověděl „kříž". Svou politickou funkci bral jako službu občanům. Stres z politiky také zřejmě uspíšil jeho nemoc, které v mladém věku podlehl. Potřebovali bychom více takových politiků, jako byl Josef Lux. Je mým velkým vzorem.


Kdo je podle vašeho názoru nejvýraznějším politickým hráčem znojemského regionu v současné době?

Bohužel, žádného výrazného politika z našeho okresu zatím nevidím.

Zdroj: znojemsko.cz

 


Zpět