Evropské dotace mají smysl, když se využívají pro správnou věc

8.9. 2014

Květen 2004 byl pro Českou republiku přelomový. Právě v tomto roce jsme se stali součástí Evropské unie. S novou integrací a otevřením hranic přišly nejenom výhody, ze kterých se těší nejvíc mladší generace, ale i zásady, které musíme nově dodržovat. Politika dostala rázem mezinárodní charakter a klade si podmínky, ke kterým jsme se zavázali a musíme jim dostát. Jednou z výhod evropské politiky je možnost čerpat peníze z evropských fondů.

Získat peníze není jednoduché

Ovšem dotace jako takové skýtají své výhody, stejně tak problémy. Neskutečné papírování, hodiny administrativních činností a vyjednávání stojí na pouhém začátku v procesu získávání peněz pro jednotlivé regiony.

 „Největší problém v evropských dotacích vidím v tom, že často není možné čerpat peníze na projekty, které potřebují samotné obce. Neřeší se tak aktuální problémy a nedostatky, které obce trápí, ale realizují se projekty mnohdy nadbytečné,“ říká místostarosta Přeskač Jiří Němec.

Není dotace jako dotace

Doposud je běžnou praxí, že dotační tituly jsou jasně definovány a záleží na obci, zda se chopí příležitosti, o peníze zažádá či nikoliv. Bohužel se často jedná o záměry, které nepředstavují zásadní priority pro obce. „Systém získávání peněz z unie je nedokonalý a je zapotřebí jej změnit. Evropské peníze mnohdy neřeší aktuální nedostatky v našem regionu. Zdejší obyvatelé většinou potřebují novou kanalizaci, opravit silnice nebo třeba vybudovat nová sociální a kulturní zařízení. Prostě dotační tituly pro venkov by měly vyhovovat skutečným potřebám lidí, kteří na venkově žijí. Zcela druhořadé jsou projekty na budování aquaparků, golfových hřišť a jiných vymožeností, které mají za úkol nalákat turistickou klientelu,“ dodává Němec.

 

 

 


Zpět