Jsem pro pátý blok v Dukovanech

17.9. 2014

Jaderná elektrárna Dukovany zaměstnává stovky lidí, další tisíce pracovních míst jsou na ni napojeny. V případě neřešení přípravy a výstavby pátého bloku by v budoucnosti republika mohla přijít o jednu ze dvou stávajících jaderných lokalit. Navíc studie proveditelnosti z roku 2011 potvrdila, že rozšíření JE Dukovany o jeden nový reaktorový blok je možné a proveditelné.

„Souhlasím s argumentem, že upřednostnění Dukovan před Temelínem vytváří vhodnější podmínky pro dlouhodobé udržení obou jaderných lokalit na území republiky a jejich stabilizaci. Rozdílné lokalizace dvou jaderných elektráren nabízejí snazší řešení v případě naléhavého nárůstu poptávky, například po vyčerpání zásob uhlí, než lokalita jediná,“ potvrzuje Jiří Němec. Do konce roku by mělo ministerstvo průmyslu zveřejnit strategii v jaderné energetice. Jiří Němec, stejně jako starostové v okolí elektrárny věří, že vláda dá Dukovanům přednost. Němec dál situaci komentuje slovy: „K realizaci by mělo dojít při splnění dvou podmínek. Kompenzací nepříznivých dopadů - vyšší a trvalou podporou obcí v blízkosti elektrárny a zároveň zaručením, že nebude ohrožena kvalita života obyvatel.“

Jihomoravský kraj dal jasnou podporu výstavbě 5. bloku v Dukovanech na červnové konferenci ve Valči na Třebíčsku.

 

 


Zpět