Mladé rodiny potřebují podporu

30.8. 2014

V jaké situaci jsou dnes dospělí lidé, kteří jsou ve věku, kdy je naprosto přirozené stát se rodiči a vychovávat nové generace? Poměrně velká část jich žije v jakési deziluzi a ztrácí naději na lepší budoucnost.

Společnost ovlivňuje rodinu a rodina ovlivňuje společnost. Neustále slýcháváme názory o tom, že životní úroveň obyvatelů roste a s ní se prodlužuje i délka života. Situace je ale taková, že porodní křivka klesá, uzavřených manželství ubývá, roste nezaměstnanost, koneckonců občané v České republice stárnou. Populární je individualismus, který momentálně vyhrává nad životem v rodinné pospolitosti. Co je ovšem nejhorší, zapomínáme na svoje potomky. Právě díky těmto skutečnostem je ohrožena budoucnost země jako celku.

Je na čase s tím něco dělat

Právě teď je na místě zastavit čas a zamyslet se nad námi samotnými a nad rychlým životním tempem, ve kterém žijeme. Je nezbytné si uvědomit, že současná rozhodnutí ovlivňují budoucnost a mohou zajistit spokojený život našim dětem.Rodiny jsou základními stavebními jednotkami společenského systému. Naši potomci budou těmi, kteří v produktivním věku zajistí peníze, z nichž budeme čerpat starobní důchod. Bude to však v jejich silách?

Podpořme mladé lidi

Veřejní činitelé mající důvěru obyvatelů musí stanovit mladým lidem takové podmínky, které jsou hodny důstojného života. Prioritou je motivovat mladé páry k tomu, aby uzavíraly manželství a zakládaly nové rodiny. Radní Jihomoravského kraje a místostarosta obce Přeskače Jiří Němec tvrdí: „Před celospolečenským problémem stárnutí populace nelze zavírat oči. Mladé rodiny nutně potřebují zvláštní podporu celé společnosti. To, že bylo přiznáno porodné i na druhé dítě je jen jedním z potřebných kroků. Jedná se však o dávku jednorázovou. Je proto nezbytná podpora dlouhodobě opakovaná a systematická. Zároveň nemůžeme dopustit, aby docházelo k zneužívání dávek. Za vhodné řešení považuji nastavení vyšších slev u daně na dítě a znovuzavedení společného zdanění manželů.“

K problému podpory porodnosti se Němec dále vyjadřuje slovy:„Společnost si musí uvědomit, že požadovat zvýhodnění pro rodiny s dětmi je v jejím vlastním zájmu. Ty nejsou příživníky společnosti, ale naopak její důležitou součástí v dalších letech. Podpora rodiny je naše investice do budoucnosti,“ situaci uzavírá Němec.

 

 

 

 


Zpět