Postoj k iniciativě Rekonstrukce státu

5.10. 2014

Jsem připraven spolupracovat s iniciativou Rekonstrukce státu a podporovat jejich záměry. Jako senátor však musím být vázán pouze svým svědomím.

Těsně před volbami oslovují politiky různé iniciativy a žádají je o podporu. Jednou z nich je také Rekonstrukce státu. Požádali mě, abych se podpisem zavázal, že v případě zvolení budu prosazovat jimi navržené zákony. I když se záměry Rekonstrukce státu souhlasím (protikorupční opatření, kontrola hospodaření státem ovládaných subjektů aj.), nepodepsal jsem. Velmi citlivě totiž vnímám, že výzvu podepisují lidé před volbami, jen aby se objevili na seznamu signatářů. Po volbách však rychle na svůj závazek zapomenou. Nejde totiž o závazek vymahatelný a pojem morální závazek je některým politikům zcela cizí. Já se snažím, pokud něco slíbím i jen ústně bez podpisu, abych to dodržel. Důvod, proč jsem svůj podpis nepřipojil je ten, že podpis pod Rekonstrukci státu je bianco šekem. Proč? Protože u některých návrhů zákonů znám pouze obrysy, které bych se zavázal podpořit. Nemohu dopředu slíbit, že budu souhlasit se vším, co se nakonec dostane do paragrafového znění. Porušil bych tak svůj slib. Jsem však připraven se zástupci Rekonstrukce státu v budoucnu jednat a podporovat jejich záměry. Jako senátor však musím být vázán pouze svým svědomím.


Zpět