Živnostenské inkubátory jako možnost podpory zaměstnanost

12.8. 2014

V současnosti zažívá česká ekonomika doznívající boom průmyslových zón vystavěných pro zahraniční investory s přesvědčením, že dojde ke vzniku nových pracovních míst a růstu HDP. Opak je pravdou a nezřídka u velkých společností dochází k efektu „daňových prázdnin“, jiných forem podpory a růst důchodů ne a ne přijít. Zároveň v zemi neexistuje ucelený program faktické podpory živnostníků a drobných společností. 

Brownfields

Živnostenské inkubátory jsou možným řešením jaktento nevyvážený vztah narovnat. „Je zapotřebí využít brownfields, tedy území a stavby, které jsou momentálně mimo provoz nebo nevyužívané, jsou lidově řečeno ladem. Díky nim dojde k rozvoji lokálního podnikání s reálným dopadem na českou zaměstnanost. Vzniknou nová pracovní místa i v oblastech, kde je to z jakéhokoli důvodu obtížné,“ říká Němec.

Jaké výhody brownfields přinesou

Při identifikaci vhodných lokalit ať už v obcích či městech, dojde zároveň k vytvoření projektů, při nichž jednotlivý zájemci projeví závaznou vůli využít takovýchto výrobních či administrativních prostor. Na základě vyhodnocení zájmu budou tyto plochy, objekty, sanovány od případných ekologických zátěží a dostavěny prostory vhodné pro podnikání. Uživatelé, jedná se především o živnostníky, drobné společnosti, kteří splní stanovená kritéria, by mohli v těchto objektech působit po dobu 5 - 10 let. To vše za stanovených podmínek, které budou symbolické. „Nájemné by činilo sumu v řádech jednotek korun za metr čtvereční za rok, s plnou účastí na provozních nákladech. Po vypršení nájemní smlouvy a následném vyhodnocení jejího plnění, by dostal osvědčený živnostník či podnikatel možnost tuto provozovnu odkoupit za adekvátní cenu,“ navrhuje Němec.

V Brně se zadařilo, ve Znojmě může také

„Například v Brně tento projekt funguje. Právě tam byly vytvořeny vědecké inkubátory, ve kterých je přímo věda přenesena do praxe. V podobných šlépějích by mohlo pokračovat i Znojmo, kde jsou průmyslové zóny, které jsou momentálně nevyužívané. Daly by se získat finance na park, kde by živnostníci provozovali svoji činnost za zvýhodněných podmínek,“ uzavírá Jiří Němec.


Zpět