Kdo je Jiří Němec

Narodil se v Moravském Krumlově v roce 1971. Po studiu na gymnáziu pokračoval na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. V roce 1994 byl zvolen zastupitelem v obci Tavíkovice, později pak zastupitelem obce Přeskače, kde v současnosti funguje jako místostarosta. V současné době je radním Jihomoravského kraje, starostou Jednoty Orel Přeskače a členem výběrové komise MAS Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko. Vedle toho se také stará o domácí hospodářství v Přeskačích.

Jiří Němec je ženatý a má pět synů – Jirku (21), Pavla (20), Vojtu (17), Josefa (14) a Jendy (12).  Jeho manželka Anna je pro něj velkou oporou a podporuje ho ve všem, co dělá. Jeho velkým koníčkem je hudba. Hraje na varhany, klavír a kytaru. Vede kostelní sbor v Běhařovicích a zpívá s ochotnickým souborem Moravan v Horních Kounicích. Ze sportu se aktivně věnuje nohejbalu. Doma se stará o psy, ovce, kachny a králíky. 

 


Zpět