Evžen Adámek, ředitel Oblastní charity Znojmo

Evžen Adámek, ředitel Oblastní charity Znojmo

Pana Jiřího Němce znám dlouhá léta jako pracovitého a poctivého člověka. Přes své pracovním vytížení umí svůj čas uspořádat tak, aby mohl pomáhat druhým. Svou politickou angažovanost myslí vážně, dovedu si jej představit jako poctivého senátora, který se zajímá o potřeby nejen svých voličů, ale všech lidí našeho okresu. Volte pana Jiřího Němce jako senátora! 

více info
Pavel Jajtner, lékař a kandidát na starostu města Znojma

Pavel Jajtner, lékař a kandidát na starostu města Znojma

Jiřího Němce znám řadu let jako poctivého a svědomitého člověka, který se nebojí výzev a který tvrdě pracuje pro náš region. Věřím, že jako senátor přispěje k řešení palčivých problémů našeho regionu a že svou funkci bude vykonávat jako službu nám všem. 

více info
Dagmar Holá, ředitelka Gymnázia v Moravském Krumlově

Dagmar Holá, ředitelka Gymnázia v Moravském Krumlově

Jiřího Němce znám už skoro 30 let jako slušného, čestného a mimořádně 
pracovitého člověka. Věřím, že jeho vstup do Senátu bude přínosem nejen pro region za který kandiduje.

více info